Pozvánky na výlet

Naučná stezka na Pravdě, zřícenina hradu Pravda a Kounovské kamenné řady

Dovolujeme si Vás pozvat na procházku po „Naučné stezce na Pravdě“. Stezka má sedm zastavení a je přibližně 2,4 km dlouhá. Naučná stezka začíná stanovištěm č. 1, které se nachází mezi obcemi Kounov u Rakovníka a Domoušice po cca 550 m za odbočkou na obec Solopysky na napojení lesní cesty na silniční komunikaci.

První část naučné stezky je situována po již zmíněné lesní cestě. Je značena turistickými značkami modré barvy. Na rozcestníku pokračuje naučná stezka úvozem, který je až ke zřícenině hradu značen turistickými značkami červené barvy. Na jednotlivých zastaveních budete upozorněni na zajímavosti, jež se nachází v nejbližším okolí. Seznámíte se také s některými činnostmi spojenými s lesnickým hospodařením. Po celou dobu putování po naučné stezce se budete nacházet v lesních porostech, které spravují Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Žatec.

V těsné blízkosti naučné stezky je situována a v roce 2012 nově opravená studánka „U Čertova kamene“. Pro zvýšení komfortu návštěvníků jsou po trase naučné stezky vybudována odpočinková místa ve stylu horských krytých lavic nebo odpočinkového altánu, který je umístěn v těsné blízkosti zříceniny hradu Pravda. Naučná stezka končí u zříceniny hradu zastavením č. 7. Na naučnou stezku navazuje informační tabule, která návštěvníky informuje o historii hradu.

Jedná se o zříceninu hradu, jehož vznik je datován do druhé poloviny 15. století. V současné době jsou patrné dva obranné valy, příkop okolo celého hradu, po téměř celém obvodu jsou zachovány hradby, částečně je zachována dělová věž u vstupu do hradu a jsou zachovány části zdiva hradního paláce. Zřícenina hradu Pravda je zapsána na seznamu Kulturních památek. Dopravní dostupnost je mimo osobním automobilem možná i z obce Domoušice železničním spojením nebo autobusovou dopravou a z obce Pnětluky autobusovou dopravou.

Výlet na „Pravdu“ lze spojit s návštěvou Kounovských kamenných řad, které se nacházejí nedaleko obce Kounov u Rakovníka. Kounovské kamenné řady jsou Kultovním místem a jsou tvořeny čtrnácti pravidelnými řadami balvanů těžkých až několik tun. S jejich vznikem je spojeno několik hypotéz (prehistorická astronomická observatoř, keltské závodiště, tržiště, megalitický generátor energie pro přilehlé hradiště, navigační linie pro UFO apod.).

Kounovské kamenné řady se nacházejí na rozhraní okresů Louny a Rakovník na zalesněné náhorní plošině v nadmořské výšce 526 m. n. m.. Památka je označena a doplněna o infotabuli s podrobným popisem. LČR v místě vybudovaly v rámci Programu 2020 odpočinkový altán.

Zpracoval:
Ing. František Havlíček, HIM LS Žatec