Myslivost

Lesní správa Žatec je uživatelem tří režijních honiteb. Trofejovou zvěř loví především poplatkoví hosté. Ročně se loví okolo 300 ks spárkaté zvěře, především normované srnčí a dále také nenormované černé, sičí, mufloní a dančí. Mysliveckým hospodářem ve všech honitbách je lesní správce LS Žatec.

Největší režijní honitba Blatno Malměřice se nachází mezi obcemi Blatno, Malměřice a Tis u Blatna, má výměru 778 ha, z toho je zemědělská půda 162 ha, lesní půda 605 ha a ostatní pozemky 11 ha. Je zde normovaná srnčí zvěř (37 ks). Nejvyšší bod v honitbě je Kanešův kopec 633 m.n.m.

O něco menší je režijní honitba Špičák Pnětluky, která se nachází mezi obcemi Kounov, Pnětluky a Nečemice, má výměru 713 ha, z toho je zemědělská půda 78 ha, lesní půda 610 ha a ostatní pozemky 25 ha. Je zde normovaná srnčí zvěř (36 ks). Nejvyšší bod v honitbě je Pískový vrch 526 m.n.m.

Nejmenší režijní honitba Bor Podbořánky se nachází mezi obcemi Podbořánky, Žihle a Vysoká Libyně, má výměru 692 ha, z toho je zemědělská půda 85 ha, lesní půda 561 ha, vodní plocha 6 ha a ostatní pozemky 24 ha. Je zde normovaná srnčí zvěř (30 ks). Nejvyšší bod v honitbě je 547 m.n.m.

Dále je LS Žatec držitelem 12 vlastních honiteb: Nová Ves, Selmice, Markvarec, Velká Černoc, Kružín, Ležky, Jablonná, Nový Dvůr východ, Nový Dvůr západ, Nečemice, Hubert a Obora Rokyta. Všechny tyto honitby jsou pronajaty k výkonu práva myslivosti fyzickým osobám či právním subjektům.