Myslivost

Honitba Blatno Malměřice

Režijní honitba Blatno Malměřice se nachází mezi obcemi Blatno, Malměřice a Tis u Blatna, má výměru 778 ha, z toho je zemědělská půda 162 ha, lesní půda 605 ha a ostatní pozemky 11 ha. Je zde normovaná srnčí zvěř (37 ks). Trofejovou zvěř loví především poplatkoví hosté. Ročně se loví okolo 120 ks spárkaté zvěře, především normované srnčí a dále také nenormované sičí, mufloní a černé.

Nejvyšší bod v honitbě je Kanešův kopec 633 m.n.m..

Mysliveckým hospodářem v honitbě je lesní správce LS Žatec.

Dále je LS Žatec držitelem 14 vlastních honiteb: Nová Ves, Selmice, Markvarec, Špičák Pnětluky, Velká Černoc, Kružín, Ležky, Jablonná, Nový Dvůr východ, Nový Dvůr západ, Nečemice, Bor Podbořánky, Hubert a Obora Rokyta. Všechny tyto honitby jsou pronajaty k výkonu práva myslivosti fyzickým osobám či právním subjektům.