Organizační struktura

Kontakty na zaměstnance: Pevná linka: Mobil: E-mail:
Lesní správce Bechynský Matouš Ing. 956182101 724623805 matous.bechynsky@lesycr.cz
Zástupce lesního správce Hnízdiuch Luboš Ing. 956182102 724524914 lubos.hnizdiuch@lesycr.cz
Referent odbytu Hlaváček Jakub     725627453 jakub.hlavacek@lesycr.cz
Referent pro katastr a restituce Janoušová Jana   956182106 724063368 jana.janousova@lesycr.cz
Referent pro katastr a restituce Šulc Miloslav Ing. 956182112 725257318 miloslav.sulc@lesycr.cz
Účetní I Řepíková Petra 956182104  725129619 petra.repikova@lesycr.cz
Účetní II Linková Jana   956182105  725129620 jana.linkova@lesycr.cz
Technik Fialová Šárka Ing. 956182108 606777093 sarka.fialova@lesycr.cz
Adjunkt Pavlíček Jan   725257326 jan.pavlicek@lesycr.cz
Adjunkt Pekarčíková Tereza   724524529 tereza.pekarcikova@lesycr.cz

Revíry

Název revíru: Revírník: Mobil: E-mail:
R1 – Brody Jedlička Marek Ing. 725257285 marek.jedlicka@lesycr.cz
R2 – Kružín Fencl Miroslav   724623913 miroslav.fencl@lesycr.cz
R3 – Petrohrad Kolibač Miroslav Ing. 725257729 miroslav.kolibac@lesycr.cz
R4 – Nový Dvůr Lenčeš Slavomír Ing. 725733782 slavomir.lences@lesycr.cz
R5 – Velká Černoc Lhoták Petr   725627835 petr.lhotak@lesycr.cz
R6 – Evik Rendl Martin   724525140 martin.rendl@lesycr.cz
R7 – Nečemice Šponiar Václav   724524915 vaclav.sponiar@lesycr.cz
R8 – Tuchořice Seman Antonín   725627725 antonin.seman@lesycr.cz
R9 – Selmice Velíšek Václav   724524917 vaclav.velisek@lesycr.cz
R13 – Hubert Tomek Michal Ing. 725257342 michal.tomek@lesycr.cz